Om Digitalforum

Digitalforum er et fagforum for selskaper, organisasjoner og myndigheter som arbeider med, og blir berørt av, digitalovergangen i media, både på den teknologiske siden og med innholds- og forretningsmessige endringer.

Forumet arrangerer vanligvis to fagmøter i året, vårmøtet og høstmøtet, og ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med deltakere fra offentlige myndigheter, bransjeorganisasjoner og tilbydere.

I dagens styringsgruppe sitter medlemmer fra Medietilsynet, Nkom, NRK, Telenor, Discovery Networks, Get, Altibox, Forbrukerrådet, Nent Group (tidligere MTG), Mediebedriftenes Landsforening, Elektronikkbransjen, NTV og IKT-Norge.

Digitalforums formål

  • Stimulere og fremskynde utvikling av digital radio og TV
  • Være møteplass for selskaper, organisasjoner og myndigheter
  • Fremme samarbeid
  • Fremme bruk av åpne standarder og spesifikasjoner
  • Fremme interoperabilitet og valgfrihet for sluttbruker

Kontaktperson

Kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen, Marte Ottemo.

Mobil:        +47 41 55 55 28
E-post:          mo@elektronikkbransjen.no
Twitter:      @MarteOttemo